PPU EKOBUD Sp. z o.o.
Godziny otwarcia sklepów! Grudziądz: Poniedziałek - Piątek: 6:30-17:00 / Sobota: 8:00-13:00 Świecie n/Wisłą: Poniedziałek - Piątek: 7:00-17:00 / Sobota: 8:00-13:00 Zakrzewo / Radzyń Chełmiński: Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00 / Sobota: 8:00-13:00 Zakład Produkcji Styropianu: Poniedziałek - Piątek: 7:00-15:00
Strona główna/Produkcja styropianu/Produkcja styropianu/Rodzaje styropianu

Rodzaje styropianu

RODZAJE / KLASY STYROPIANU
EPS Expanded PolyStyrene - polistyren ekspandowany (styropian)

Lp. wg typu wg zastosowania wg współczynnika przewodzenia ciepła wg wytrzymałości na ściskanie [kPa]
1 EPS-045 FASADA NORMAL 045 -
2 EPS-042 FASADA UNIWERSALNA 042 -
3 EPS-040 FASADA SUPER 040 60
4 EPS 70-040 FASADA 038 70
5 EPS-040 DACH/PODŁOGA NORMAL 040 60
6 EPS-038 DACH/PODŁOGA UNIWERSALNA 038 80
7 EPS-036 DACH/PODŁOGA SUPER 036 100
8 EPS-036 PARKING UNIWERSALNY 036 150
9 EPS-035 PARKING SUPER 035 200
10 EPS-036 GEO FUNDAMENT UNIWERSALNY 036 150
11 EPS-033 FASADA LAMBDA UNIWERSALNA 033 60
12 EPS-032 FASADA LAMBDA SUPER 032 70
13 EPS-032 DACH/PODŁOGA LAMBDA 032 70

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 045 FASADA NORMAL

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian szczelinowych (z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną),
- izolacja dylatacyjna,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianach działowych,
- izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną,
- izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 045 FASADA NORMAL PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,045
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 50

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 042 FASADA UNIWERSALNA

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian szczelinowych (z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną),
- izolacja dylatacyjna,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną,
- izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 042 FASADA UNIWERSALNA PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,042
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 75

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 FASADA SUPER 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń BSO (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna stropów od spodu w BSO,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych,
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna z okładziną o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja urządzeń chłodniczych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 FASADA SUPER PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,040
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 100
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 60

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia BSO (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna stropów od spodu w BSO,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych,
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna z okładziną o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040 PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,040
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 115
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 70

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 038 DACH/PODŁOGA UNIWERSALNA

Zastosowanie:
- izolacja cieplna z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń,
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych,
- izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń,
- izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych,
- izolacja cieplna pod konstrukcją nośną.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 038 DACH PODŁOGA UNIWERSALNA PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK] ≤ 0,038
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 125
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 80

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 DACH/PODŁOGA SUPER

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia BSO (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna stropów od spodu w BSO,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych,
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna z okładziną o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 DACH PODŁOGA SUPER PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK] ≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 150
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 100

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 PARKING UNIWERSALNY                 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - z izolacją przeciwwodną silnie obciążoną,
- izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym - silnie obciążona,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym - silnie obciążona, 
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej - pod pokrycie dachówką,
- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna trasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 035 PARKING UNIWERSALNY PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 200
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 150

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 035 PARKING SUPER                 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - z izolacją przeciwwodną silnie obciążoną,
- izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym - silnie obciążona,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym - silnie obciążona, 
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej - pod pokrycie dachówką,
- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna trasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 035 PARKING SUPER PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,035
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 250
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 200

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 GEO FUNDAMENT UNIWERSALNY 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna w miejscach zawilgoconych oraz narażonych na okresowe działanie wody,
- izolacja cieplna dachów odwróconych oraz zielonych,
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń,
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - silnie obciążona,
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej – pod pokrycie dachówką,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 GEO FUNDAMENT UNIWERSALNY PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 200
 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] ≤ 3
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 150

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 033 FASADA LAMBDA UNIWERSALNA             

Zastosowanie:
- izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukcyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej,
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka - mokra),
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi,
- izolacja cieplna ścian szczelinowych wentylowanych i niewentylowanych,
- izolacja cieplna wieńców, naroży budynków i innych mostków termicznych,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży drzwiowych i okiennych,
- izolacja cieplna dachów stromych pod konstrukcją nośną,
- izolacja cieplna ścian z okładziną, o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna ścian warstwowych,
- izolacja cieplna loggi budynków.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 033 FASADA LAMBDA UNIWERSALNA PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,033
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 100
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 60

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 032 FASADA LAMBDA SUPER            

Zastosowanie:
- izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukcyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej,
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka - mokra),
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi,
- izolacja cieplna ścian szczelinowych wentylowanych i niewentylowanych,
- izolacja cieplna wieńców, naroży budynków i innych mostków termicznych,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży drzwiowych i okiennych,
- izolacja cieplna dachów stromych pod konstrukcją nośną,
- izolacja cieplna ścian z okładziną, o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna ścian warstwowych,
- izolacja cieplna loggi budynków.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 032 FASADA LAMBDA SUPER PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] ≤ 0,032
 Klasa reakcji na ogień E
 Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 115
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa] ≥ 70

Dostępny jest również styropian frezowany i styropian ryflowany we wszystkich rodzajach.


 

Kontakt z Doradcą Handlowym:
tel. 56 688 61 20, tel. kom. 783 800 297, godz. 7.00 - 15.00produkcja@ekobud.com.pl

PSB

© 2013, PPU EKOBUD Sp. z o.o.

realizacja:
CMS24 - Agencja Interaktywna TRADELAY.COM

Facebook