Bloki styropianowe

Produkowane przez nas z polistyrenu spienialnego bloczki styropianowe mają wymiary: 3 m x 1,20 m x 1 m. Styropian w porównaniu do ziemi stanowi element odciążający, posiada bardzo niski współczynnik przewodności cieplnej, niską chłonność wody oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie, jak i dużą stabilność wymiarową w różnych warunkach temperaturowych, co pozwala na stosowanie go jako materiału termoizolacyjnego w budownictwie:

- drogowym (np. do budowy nasypów komunikacyjnych na stałych podłożach),

- mostowym (np. do budowy lekkich przyczółków mostowych na słabonośnym podłożu),

- w pracach betonowych (do formowania wnęk, gniazd, bruzd, kanałów lub otworów w betonowych i żelbetonowych konstrukcjach).

Bloczki styropianowe dostępne są we wszystkich odmianach produkowanego przez nas styropianu.

Więcej zdjęć przykładowych elementów ze styropianu w Galerii.


Kontakt z Doradcą Handlowym:
tel. 56 688 61 20, tel. kom. 783 800 297, godz. 7.00 - 15.00produkcja@ekobud.com.pl