Rodzaje styropianu

RODZAJE / KLASY STYROPIANU
EPS Expanded PolyStyrene - polistyren ekspandowany (styropian)

Lp.wg typuwg zastosowaniawg współczynnika
przewodzenia ciepła
wg wytrzymałości
na ściskanie [kPa]
 1 EPS-045 FASADA NORMAL045-
 2 EPS-042 FASADA UNIWERSALNA042-
 3 EPS-040 FASADA SUPER040-
 4 EPS 70-040 FASADA040-
 5 EPS-040 DACH/PODŁOGA NORMAL04060
 6 EPS-038 DACH/PODŁOGA UNIWERSALNA03880
 7 EPS-036 DACH/PODŁOGA SUPER036100
 8 EPS-036 PARKING UNIWERSALNY036150
 9 EPS-035 PARKING SUPER035200
 10 EPS-036 GEO FUNDAMENT NORMAL036100
 11 EPS-036 GEO FUNDAMENT UNIWERSALNY036150
 12 EPS-033 FASADA LAMBDA UNIWERSALNA033-
 13 EPS-032 FASADA LAMBDA SUPER032-

*Ceny styropianu frezowanego i ryflowanego odnoszą się do objętości liczonej po obrysie zewnętrznym płyt.

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 045 FASADA NORMAL

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian szczelinowych (z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną),
- izolacja dylatacyjna,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianach działowych,
- izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną,
- izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 045 FASADA NORMALPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,045
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 50

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 042 FASADA UNIWERSALNA

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian szczelinowych (z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną),
- izolacja dylatacyjna,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną,
- izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 042 FASADA UNIWERSALNAPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,042
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 75

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 FASADA SUPER 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń BSO (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna stropów od spodu w BSO,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych,
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna z okładziną o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja urządzeń chłodniczych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 040 FASADA SUPERPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,040
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 100

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia BSO (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna stropów od spodu w BSO,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych,
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna z okładziną o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040PN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,040
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 115

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 038 DACH/PODŁOGA UNIWERSALNA

Zastosowanie:
- izolacja cieplna z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń,
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych,
- izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ociepleń,
- izolacja cieplna i deskowanie tracone stropów żelbetowych,
- izolacja cieplna pod konstrukcją nośną.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 038 DACH PODŁOGA UNIWERSALNAPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK]≤ 0,038
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 125
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa]≥ 80

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 DACH/PODŁOGA SUPER

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia BSO (metoda lekka-mokra),
- izolacja cieplna wieńców wykonana jako szalunek tracony pod tynk,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży,
- izolacja cieplna stropów od spodu w BSO,
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych,
- izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną,
- izolacja cieplna z okładziną o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych,
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładziną oraz izolacja cieplna podłóg między legarami,
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną,
- izolacja cieplna pomiędzy krokwiami,
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 DACH PODŁOGA SUPERPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła  [W/mK]≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 150
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa]≥ 100

 

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 PARKING UNIWERSALNY                 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - z izolacją przeciwwodną silnie obciążoną,
- izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym - silnie obciążona,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym - silnie obciążona, 
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej - pod pokrycie dachówką,
- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna trasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 035 PARKING UNIWERSALNYPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 200
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa]≥ 150

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 035 PARKING SUPER                 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń (BSO),
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - z izolacją przeciwwodną silnie obciążoną,
- izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym - silnie obciążona,
- izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym - silnie obciążona, 
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej - pod pokrycie dachówką,
- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna trasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 035 PARKING SUPERPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,035
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 250
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa]≥ 200

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 GEO FUNDAMENT NORMAL

Zastosowanie:
- izolacja cieplna w miejscach zawilgoconych oraz narażonych na okresowe działanie wody,
- izolacja cieplna dachów odwróconych oraz zielonych,
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń,
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - silnie obciążona,
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej – pod pokrycie dachówką,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 GEO FUNDAMENT NORMALPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 200
 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%]≤ 3
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa]≥ 100

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 GEO FUNDAMENT UNIWERSALNY 

Zastosowanie:
- izolacja cieplna w miejscach zawilgoconych oraz narażonych na okresowe działanie wody,
- izolacja cieplna dachów odwróconych oraz zielonych,
- izolacja cieplna cokołów w Bezspoinowych Systemach Ociepleń,
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu - silnie obciążona,
- izolacja cieplna na konstrukcji nośnej – pod pokrycie dachówką,
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,
- izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 036 GEO FUNDAMENT UNIWERSALNYPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,036
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 200
 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%]≤ 3
 Poziom naprężenia ściskającego [kPa]≥ 150

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 033 FASADA LAMBDA UNIWERSALNA             

Zastosowanie:
- izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukcyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej,
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka - mokra),
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi,
- izolacja cieplna ścian szczelinowych wentylowanych i niewentylowanych,
- izolacja cieplna wieńców, naroży budynków i innych mostków termicznych,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży drzwiowych i okiennych,
- izolacja cieplna dachów stromych pod konstrukcją nośną,
- izolacja cieplna ścian z okładziną, o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna ścian warstwowych,
- izolacja cieplna loggi budynków.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 033 FASADA LAMBDA UNIWERSALNAPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,033
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 100

  

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 032 FASADA LAMBDA SUPER            

Zastosowanie:
- izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukcyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej,
- izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka - mokra),
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych pod lekkimi okładzinami zewnętrznymi,
- izolacja cieplna ścian szczelinowych wentylowanych i niewentylowanych,
- izolacja cieplna wieńców, naroży budynków i innych mostków termicznych,
- izolacja cieplna nadproży i ościeży drzwiowych i okiennych,
- izolacja cieplna dachów stromych pod konstrukcją nośną,
- izolacja cieplna ścian z okładziną, o konstrukcji szkieletowej,
- izolacja cieplna ścian warstwowych,
- izolacja cieplna loggi budynków.

PŁYTY STYROPIANOWE EPS 032 FASADA LAMBDA SUPERPN-EN 13163
 Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤ 0,032
 Klasa reakcji na ogieńE
 Wytrzymałość na zginanie [kPa]≥ 115

Dostępny jest również styropian frezowany i styropian ryflowany we wszystkich rodzajach.


 

Kontakt z Doradcą Handlowym:
tel. 56 688 61 20, tel. kom. 783 800 297, godz. 7.00 - 15.00produkcja@ekobud.com.pl