Aktualności

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

          

Jest nam niezwykle miło poinformować o otrzymanej dotacji na kapitał obrotowy w ramach działania 
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie bieżącej działalności naszego
przedsiębiorstwa.

Wartość dofinansowania: 294 609,54 zł